Kārtība, kādā īstenojams attālinātais mācību process