Par vadītāja un pedagoga rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionālavardarbība pret izglītojamo